Volautomatische parkeergarage Vijzelgracht

  • Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
  • Periode 2020 - 2021
  • Locatie Amsterdam
  • In het kort SSK, kostenmanagement

Vraag aan Kodos

Gemeente Amsterdam werkt aan een volautomatische parkeergarage voor 270 auto’s onder de Vijzelgracht voor bewoners en ondernemers uit de Vijzelbuurt. Het verplaatsen van de geparkeerde auto’s op straat naar de garage onder de grond geeft meer ruimte op straat voor groenvoorzieningen, voetgangers, spelende kinderen en fietsers.

De parkeergarage komt bovenop het metrostation Vijzelgracht van de Noord/Zuidlijn. Bij de bouw van het diepe metrostation is boven het station lege ruimte ontstaan. In deze ruimte komt de parkeergarage.

Vanwege de behoefte aan meer zekerheid over de projectkosten is aan Kodos gevraagd om een SSK-raming op te stellen inclusief kostennota.

Onze oplossing

Kodos heeft een kostenraming opgesteld op basis van de Standaard Systematiek Kostenramingen. Alle uitgangspunten legden we vast in de bijbehorende kostenrapportage.

Foto: Benthem Crouwel Architects

Neem contact op

  • Jan Folbert
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Jan Folbert