Zekerheid voor uw infraproject

Dit bieden wij

Wij zijn Kodos

Kodos helpt opdrachtgevers in de publieke sector die zekerheid missen over het bereiken van hun doelen in infra projecten. Vanuit een onafhankelijk standpunt geven wij gezond tegengeluid en bewaken we de kaders scope, risico’s en geld. Dit leidt tot onderbouwde besluiten en een doelmatige investering. Het proces is beheerst. De voorspelbaarheid neemt toe. De klus komt af. Wij zijn Kodos.

Meer over ons

De impact van projectbeheersing

Bereikbaarheid, waterveiligheid, transport en energie. Door aan vraagstukken op die vlakken te werken, leveren we iedere dag een bijdrage aan een duurzame maatschappij. Een goede besteding van publiek geld is wat ons drijft. Onze focus is dan ook de doelmatigheid van investeringen te verhogen. Dat begint bij de aanpak van de projectbeheersingsprocessen en de afbakening van scope en risico’s.

We zijn het liefst betrokken vanaf het begin van een project, als een idee nog omgezet moet worden in uitvoerbare oplossingen. Het geeft voldoening om te zien hoe een project van een wens ontwikkelt tot iets tastbaars. Onze kracht zit in onze kostenkennis, gecombineerd met de beheersing van processen en kennis van de technische uitvoerbaarheid van projecten.

Onze diensten

Onze diensten

Onze werkvelden

Uitgelicht

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Dit plan zorgt voor:
  • Ruimte voor de rivier bij extreem hoogwater
  • Ruimte voor duurzame bedrijvigheid, landbouw, recreatie en energieopwekking
  • Het terugbrengen van de kenmerkende natuur van het riviergebied
  • Een veilige en vlotte doorvaart van de scheepvaart
  • Een toekomstbestendig IJssellandschap

Projecten van Kodos

Met onze kennis maken we de beheersing van infraprojecten betrouwbaarder. We voegen extra zekerheid toe, of we nu onderdeel zijn van het projectteam of objectief een second opinion uitvoeren. Hoe eerder u ons inschakelt, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen.

Naast onze deskundigheid in projectbeheersing kunt u rekenen op onze praktische kennis van ontwerp en uitvoering. Kodos werkt alleen voor opdrachtgevende partijen, daardoor is onze onafhankelijkheid gegarandeerd.

Alle projecten zijn geladen

Deze partijen kozen al voor Kodos