Rivierklimaatpark IJsselpoort

  • Opdrachtgever Rijkswaterstaat
  • Periode 2023 - 2026
  • Locatie Arnhem
  • In het kort Integrale projectbeheersing, financieel management, risicomanagement, Kompas RWS, klimaatadaptatie

De vraag aan Kodos

Negen samenwerkingspartners hebben met inbreng van inwoners, agrariërs, ondernemers en belangenvertegenwoordigers één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren.

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een veelzijdig plan voor een toekomstbestendig IJssellandschap tussen Arnhem en Giesbeek. Het bevat plannen voor de rivier, voor bedrijvigheid, natuur, scheepvaart en recreatie. Met als doel om voorbereid te zijn op de toekomst. Het is één van de projecten die wordt uitgevoerd in het kader van het landelijke Deltaprogramma.

Inmiddels is de verkenningsfase afgerond. Voor ondersteuning van het projectteam Rivierklimaatpark IJsselpoort in de planuitwerkingsfase is de multidisciplinaire Programma- en Projectbeheersing (PPB) aanbesteed.

Onze oplossing

In combinatie met samenwerkingspartners hebben we de aanbesteding voor Integrale Projectbeheersing gewonnen. De komende jaren ondersteunen we het projectteam met het beheren van het project in de MIRT-planuitwerking. Kodos neemt hierin de financiële beheersing en een deel van de risicobeheersing op zich.

Wat het programma bijzonder maakt is dat er maar liefst negen samenwerkingspartners betrokken zijn. Dat betekent veel verschillende financieringsstromen en uiteenlopende risico’s. De uitdaging is om deze stromen en risico’s inzichtelijk te maken. Hiervoor heeft Kodos een financieel model gemaakt. De volgende stap is om hierop te sturen, de risico’s te beheersen en daarmee de voorspelbaarheid te vergroten.

Neem contact op

  • Randy Folmer
  • Adviseur
Interesse?
Foto Randy Folmer