Historisch gemaal Terwolde

  • Opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe
  • Periode 2023 - 2024
  • Locatie Terwolde
  • In het kort SSK, second opinion, bouwteam

De vraag aan Kodos

Het gemaal Terwolde aan de Bandijk in Terwolde is één van de schakels tussen de IJssel en de polder. Het gemaal is toe aan onderhoud en moet uitgebreid worden. Want bij toenemende regenval en langere periodes van droogte is het gemaal niet meer in staat voldoende water af te voeren of in te laten. De uitbreiding van het elektrisch gemaal is aanleiding om ook het historisch stoomgemaal een nieuwe bestemming te geven en het erf rondom het gemaal beter in te richten.

De renovatie van gemaal Terwolde wordt met een Bouwteam gerealiseerd. Aan Kodos is gevraagd om een toets te doen op de begroting en offertes van de aannemer.

Onze oplossing

Kodos toetst de kostenraming in de verschillende fases op volledigheid, juistheid hoeveelheden, eenheidsprijzen, prijspeil en de risicoreserve. Wij kijken in het bijzonder naar de maakbaarheid en eventuele omissies in de opgave.

Neem contact op

  • Diederik Zuiderwijk
  • Directeur/Consultant
Interesse?
Foto Diederik Zuiderwijk