Diensten

Kostenramingen (SSK)

Meer voorspelbaarheid met een SSK-raming

Wilt u een kostenraming op laten stellen volgens de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) voor een infraproject? Kodos levert kostendeskundigheid samen met kennis over de maakbaarheid en marktontwikkelingen.

Dankzij de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) worden ramingen van investeringskosten en levenscycluskosten op eenduidige wijze opgesteld. Het maakt ramingen inzichtelijk en onderling goed vergelijkbaar. Dat komt de beheersing van projecten ten goede.

Adviseurs van Kodos zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de SSK. In samenwerking met de infrabranche en kennispartner CROW werkten we ook aan de actualisering van de SSK 2018.

U kunt Kodos een kostenraming laten opstellen of een van onze adviseurs op structurele basis toevoegen aan uw projectteam. Heeft u voor verschillende projectfases ramingen nodig, dan kunnen we dat op afroep voor u uitvoeren. Ook kunnen we u adviseren over indexatie en stijging van bouwkosten of een second opinion uitvoeren.

Een belangrijke pre is dat de adviseurs van Kodos een technische achtergrond hebben. Hierdoor kunnen we meepraten over het ontwerp, de uitvoering en de huidige marktontwikkelingen.

Gerelateerde projecten

Bel of mail gerust

  • Jan Folbert
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Jan Folbert

Bekijk onze andere Diensten