Diensten

Kostenbeheer

Voorkom kostenoverschrijdingen van uw infraproject

Adequaat kostenbeheer kan u veel geld en inspanningen besparen. Vanaf de eerste fase van een project tot en met de uitvoering is kostenexpertise essentieel om de gestelde doelen te behalen. Hoe eerder u ons inschakelt, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen.

Een goede beheersing van de kosten is een continu proces van begroten, budgetteren, bewaken en bijsturen. Is er binnen het projectteam behoefte aan kostendeskundigheid? In elke fase van het project kunt u op ons rekenen.

U kunt Kodos inschakelen voor:

  • Het opstellen en bewaken van budgetten
  • Advies over het contract en subsidieregelingen
  • Het toetsen van de scope
  • Risicomanagement (RISMAN methode)
  • Het beoordelen van meerwerken bij UAV en wijzigingen bij UAV-GC
  • Onderhandelingen met aannemers
  • Advies over indexatie

Ons technisch inzicht helpt bij het begeleiden van de budgeteigenaren. Het stelt ons in staat om te voorzien met welke kosten we rekening moeten houden en wat reƫle inschattingen zijn. We leggen ook de link met de risicoreservering. Zo beperken we het risico op overschrijdingen tot een minimum.

Kunt u tevens hulp gebruiken bij het opzetten van de projectbeheersing binnen uw organisatie? We verkennen graag de mogelijkheden om te komen tot een structuur die werkt. Daarbij blijft het niet bij een advies. We werken mee aan de organisatieverandering en eventueel het opleiden van uw medewerkers.

Gerelateerde projecten

Bel of mail gerust

  • Mark Heeneman
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Mark Heeneman

Bekijk onze andere Diensten