Knooppunt Joure

  • Opdrachtgever Provincie Fryslân
  • Periode 2013 - 2021
  • Locatie Joure
  • In het kort Kostenmanagement, scopemanagement, risicomanagement, budgetbewaking, cashflowanalyse, financieel management, projectbeheersing.

De vraag aan Kodos

Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeente De Friese Meren werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân via Joure. De bestaande rotonde maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt. Om beter gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en ervaring, werken we in een alliantie. Zo komen we slagvaardig tot andere én betere oplossingen. De vraag aan Kodos is het leveren van een goed actueel inzicht in de cijfers en de beheersing van geld en risico’s.

Onze oplossing

Kodos adviseert de financieel manager over de beheersing van financiële aspecten, zowel binnen de alliantie als naar de moederorganisaties en vervult hierin een coördinerende rol. De doelstelling is het verzorgen van actuele cijfers en stabiele prognoses zodat maximaal gestuurd kan worden op resultaat.

Neem contact op

  • Mark Heeneman
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Mark Heeneman