Ontwikkelopgave GVB

  • Opdrachtgever GVB (Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam)
  • Periode 2022 - heden
  • Locatie Amsterdam
  • In het kort Kostenbeheer, trainingen

De vraag aan Kodos

In 2022 kreeg het GVB, door een reorganisatie binnen gemeente Amsterdam, de opdracht om investeringsprojecten uit te voeren. Voor de realisatie van deze projecten was een transformatie van een beheersorganisatie naar een projectorganisatie noodzakelijk. Aan Kodos is gevraagd om invulling te geven aan de begeleiding en implementatie van de kostenbeheersing voor alle projecten.

Onze oplossing

Voor de verbetering van de kostenbeheersing is begeleiding gegeven aan het team kostendeskundigen en zijn processen en handige tools vastgesteld. Er zijn nieuwe afspraken met opdrachtgevers en financiers gemaakt ten behoeve van een snellere (budget)besluitvorming. Het raakvlak met het projectmanagementproces, de planning en het risicomanagement is in beeld gebracht om aansluiting met de kostenbeheersing te borgen. Met in-company trainingen en presentaties is de draagkracht voor deze veranderingen geborgd.

Neem contact op

  • Diederik Zuiderwijk
  • Directeur/Consultant
Interesse?
Foto Diederik Zuiderwijk