Hoogwater­beschermingsprogramma

  • Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Unie van Waterschappen
  • Periode 2013
  • Locatie Nederland
  • In het kort HWBP. Hoogwaterbeschermingsprogramma, KOSWAT, Review, IKB

De vraag aan Kodos

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is het meest omvangrijke programma dat de komende jaren op watergebied wordt uitgevoerd, als onderdeel van het Delta-programma. Het doel van het programma is om de primaire waterkeringen en kunstwerken, van zowel waterschappen als Rijkswaterstaat (RWS), die in de derde toetsronde zijn afgekeurd te versterken.

Aan Kodos werd gevraagd om alle ramingen op te stellen ten behoeve van de programmering en regelmatige uitvoeren van reviews op projecten.

Onze oplossing

Met behulp van het programma KOSWAT zijn in het verleden alle verbeteringsmaatregelen geraamd. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met onderzoeksbureau Deltares. Daarnaast worden er regelmatig Reviews gedaan, waarbij aan de waterkeringbeheerder advies wordt gegeven ten aanzien van de (financiële-) projectbeheersingsaspecten.

Tot slot leverde Kodos twee kostendeskundigen die de kwaliteit van de financiële prognoses en kostenramingen bewaken. Zij zijn hierdoor mede-verantwoordelijk voor de Interne Kwaliteitsborging (IKB) van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Neem contact op

  • Mark Heeneman
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Mark Heeneman