Werkvelden

Wegen

Werken aan bereikbaarheid

Kodos heeft ervaring met de projectbeheersing van wegenbouwprojecten in brede zin: van rijkswegen tot aan gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Inclusief bruggen, viaducten, fly-overs, onderdoorgangen, tunnels en aquaducten.

Gerelateerde projecten

Vragen?

  • Harry Bolwerk
  • Senior adviseur
Foto Harry Bolwerk

Bekijk onze andere Werkvelden