Gelatinebrug Delft

  • Opdrachtgever Gemeente Delft
  • Periode 2021 - 2022
  • Locatie Delft
  • In het kort Kostendeskundigheid, SSK-2018

De vraag aan Kodos

Delft krijgt met de Gelatinebrug een extra verbinding van oost naar west over de Schie. De brug krijgt een beweegbaar deel en een doorvaarthoogte van 3 meter. De brug is voor fietsers en voetgangers. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook zelfrijdende voertuigen van de brug gebruik kunnen maken.

De gemeente Delft heeft Kodos gevraagd om een investeringskostenraming op te stellen voor het project.

Onze oplossing

Op basis van de vigerende ontwerptekeningen hebben wij een SSK-raming opgesteld. We zijn betrokken gebleven tijdens een iteratief ontwerpproces om tot een voorkeursontwerp te komen. Tevens hebben wij advies gegeven over mogelijke versoberingsopties om het projectbudget te laten aansluiten op de verwachtte investeringskosten. Tot slot adviseerden we over de vertaling van de investeringskostenraming naar een projectbudget en hoe de opdrachtgever deze het beste kan monitoren en bewaken.

Neem contact op

  • Guus van Eldik
  • Adviseur
Interesse?
Foto Guus van Eldik