Werkvelden

Water

Bescherming tegen het water

Geregeld werken wij mee aan projecten die te maken hebben met de waterveiligheid van ons land. Het gaat dan om de aanleg van dijken of dijkversterking, vaak een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar ook voor vraagstukken vanuit klimaatbeheersingsdoelstellingen zoals waterafvoer, waterberging en waterkering kunt u bij ons terecht.

Gerelateerde projecten

Vragen?

  • Mark Heeneman
  • Senior adviseur
Foto Mark Heeneman

Bekijk onze andere Werkvelden