Programma Dijkversterking Maaswerken

  • Opdrachtgever Waterschap Limburg
  • Periode 2013 - heden
  • Locatie Limburg
  • In het kort projectbeheersing, budgetbewaking, kostenmanagement, SSK, dijkversterking, waterkering, infrastructuur, watermanagement, toetsen, second opinion

De vraag aan Kodos

Waterschap Limburg, fusie van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas, versterkt de komende jaren de dijken langs de Maas. Een deel van de dijken voldoet op dit moment niet aan de veiligheidsnorm van 1/250. Dat wil zeggen dat de dijk niet bestand is tegen een overstroming die één keer in de 250 jaar voor kan komen. Door het versterken van de dijk bereid het waterschap ons voor op de toenemende hoeveelheid rivierwater in de Maas als gevolg van de klimaatveranderingen. De voorbereidingen van de dijkversterkingen zijn in 2013 gestart en de uitvoering van de dijkversterkingen vindt plaats tussen 2017 en 2020. Sinds 2013 vraagt het waterschap kostendeskundige ondersteuning voor het programma. Daarnaast ontstond in 2015 behoefte aan capaciteit in de rol van adviseur projectbeheersing bij het programma Dijkversterking Maaswerken.

Onze oplossing

De kostendeskundige ondersteuning is voor het programma van Waterschap Limburg ondergebracht in de flexibele schil met specialisten. De ondersteuning bestaat onder andere uit het leveren van kosteninformatie en kostenramingen, met als belangrijkste taak het borgen van de kwaliteit van de projectramingen. Vanaf begin 2015 vervult Kodos de rol van adviseur projectbeheersing binnen het programma Dijkversterking Maaswerken.

Neem contact op

  • Mark Heeneman
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Mark Heeneman