Renovatie Hubertustunnel

  • Opdrachtgever Gemeente Den Haag
  • Periode 2022
  • Locatie Den Haag
  • In het kort Kostenmanagement, second opinion, kostenraming, SSK

De vraag aan Kodos

De Hubertustunnel is onderdeel van de Noordelijke Randweg Haagse Regio, een verbinding tussen de A4 en Scheveningen. De gemeente Den Haag treft voorbereidingen voor de renovatie van de Hubertustunnel en het Hubertusviaduct. De gemeente is op zoek naar meer zekerheid ten aanzien van de kostenraming. Daarnaast zijn in het coalitieakkoord onvoldoende middelen ter beschikking gesteld, waardoor er keuzes gemaakt moeten gaan worden.

Onze oplossing

Kodos heeft een second opinion uitgevoerd op de kostenraming en aanbevelingen gedaan ter verbetering. We zijn we gestart met een inventarisatie van de projectscope en een gesprek met de betrokken kostenramer. Op basis van de scope hebben we de belangrijkste kostenbepalende hoeveelheden en eenheidsprijzen getoetst.
Parallel hieraan hebben we de gebruikte opslagen en de risicoreserveringen beoordeeld. Tot slot hebben we gecontroleerd of alle informatie op correcte wijze is opgenomen in de SSK-raming.

Foto: gemeente Den Haag

Neem contact op

  • Mark Heeneman
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Mark Heeneman