SSK-2018

  • Opdrachtgever CROW
  • Periode 2017
  • Locatie Nederland
  • In het kort Kostenmanagement

De vraag aan Kodos

De Standaard Systematiek Kostenramingen 2010 is de kostenramingsstandaard in de GWW-sector. Door kennispartner CROW is aan Kodos gevraagd om bij te dragen aan de actualisering van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK-2018). De SSK-2018 zal onder meer de integratie van levenscycluskosten omvatten. Daarnaast zijn diverse verbeteringen voorzien, waaronder de digitale ontsluiting van de kennis voor bestuurders, managers en deskundigen.

Onze oplossing

De werkgroep SSK is opgedeeld in taakgroepen. Deze taakgroepen, met experts uit de gehele ramingssector, werkten de grootste verbeteringen uit. Door Kodos is de rapporteur voor de actualisering en het bijbehorende cursuspakket geleverd. Later werkten wij ook mee aan de tussentijdse verbetering van de SSK-2018.

Wilt u meer weten over de totstandkoming van de SSK? CROW interviewde Kodos adviseur Diederik Zuiderwijk: ‘De voorspelbaarheid neemt toe met SSK!’

Neem contact op

  • Diederik Zuiderwijk
  • Directeur/Consultant
Interesse?
Foto Diederik Zuiderwijk