Traverse Harlingen

  • Opdrachtgever Provincie Fryslân
  • Periode 2013 - 2019
  • Locatie N31 ter plaatse van Harlingen
  • In het kort kostenmanagement, scopemanagement, risicomanagement, budgetbewaking, cashflowanalyse, financieel management, projectbeheersing

De vraag aan Kodos

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijstroken. De weg komt grotendeels verdiept te liggen en gaat het Van Harinxmakanaal kruisen middels een aquaduct. De vraag aan Kodos was het leveren van een goed actueel inzicht in de cijfers en de beheersing van geld en risico’s.

Onze oplossing

Kodos adviseerde de financieel manager over de beheersing van financiële aspecten, zowel binnen de alliantie als naar de moederorganisaties en vervulde hierin een coördinerende rol. Het verzorgen van actuele cijfers en stabiele prognoses zodat maximaal gestuurd kan worden op resultaat was de doelstelling.

Neem contact op

  • Mark Heeneman
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Mark Heeneman