Stationsgebied Driebergen-Zeist

  • Opdrachtgever Provincie Utrecht
  • Periode 2014
  • Locatie Driebergen-Zeist
  • In het kort second opinion, stationsgebied, P&R

De vraag aan Kodos

Driebergen-Zeist krijgt een nieuw station en het gebied eromheen wordt ingrijpend verbeterd. Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt een compacte OV-knoop, die veilig is en waar al het verkeer goed doorstroomt. Het aantal sporen wordt ter hoogte van het station uitgebreid naar vier en de N225 kruist straks het spoor met een tunnel. In 2019 heeft Driebergen-Zeist een mooi, veilig en gebruiksvriendelijk stationsgebied dat ingericht is op de toekomst.

Bij de vernieuwing van het station werken de provincie Utrecht, de Bestuur Regio Utrecht, de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug en ProRail nauw samen.

Aan Kodos is gevraagd een second opinion te doen op de kostenraming (deterministisch en probabilistisch) van het stationsgebied inclusief busstation en P&R.

Onze oplossing

Wij hebben alle ramingen van ProRail getoetst. Op basis van deze toetst hebben wij een advies gegevens aan de Provincie Utrecht met betrekking tot de deterministische- en probabilistische ramingen. Daarnaast adviseerden we over de reservering om de overschrijdingskans te verkleinen.

Neem contact op

  • Jan Folbert
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Jan Folbert