Stadsentree Den Haag

  • Opdrachtgever Gemeente Den Haag
  • Periode 2018 - 2019
  • Locatie Den Haag
  • In het kort Planningsadvies, kostenadvies, levenscycluskostenadvies

De vraag aan Kodos

Door gemeente Den Haag is er een integrale visie gevormd voor het hele gebied rond Den Haag CS: de Stadsentree Den Haag CS. Onderdeel van deze visie zijn de nieuwe ondergrondse fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein (voorplein bij Den Haag CS), de verbinding met de nog te realiseren hoogbouw op het voorplein en de herinrichting van het openbaar gebied. Het geheel krijgt een hoogwaardige Hofstadkwaliteit met bijzondere elementen. De gemeente had behoefte aan meer zekerheid in de verwachte doorlooptijd en kosten van het project.

Onze oplossing

Kodos levert planningsadvies ten behoeve van de onderhandelingen met de aannemer(s) en ondersteunt daarnaast de gemeente met het toetsen van kostenramingen en verschillenanalyses. Voor alternatievenstudies heeft Kodos levenscycluskostenadvies verzorgt.

Neem contact op

  • Diederik Zuiderwijk
  • Directeur/Consultant
Interesse?
Foto Diederik Zuiderwijk