Programma’s Implementatie HSL Aanbod

  • Opdrachtgever NS Reizigers
  • Periode 2013 - 2018
  • Locatie Utrecht
  • In het kort business case, control, budgetbewaking, risicomanagement

De vraag aan Kodos

Medio 2013 is door NS besloten om de aankoop van de Fyra treinen te beëindigen. Met de aanschaf van snelle Traxx-locomotieven in combinatie met omgebouwde Intercity-rijtuigen rijden is een hoogwaardig alternatief gevonden om treinreizigers over de HSL te vervoeren. De komende jaren worden de treinen op de HSL gefaseerd in gebruik genomen. Aan Kodos is gevraagd om de programmacontrol van beide programma’s uit te voeren.

Onze oplossing

Door Kodos is voor beide programma’s de budgetbewaking en opdrachtverstrekking geleverd. Voor de budgetbepaling zijn business cases geleverd waarbij scenario’s met investeringen, exploitatie en vervoersprestaties zijn meegenomen. Tussentijds is het gebruik van werkpakketten en risicosessies opgenomen in bestaande werkprocessen ter verbetering van de beheersing van de programma’s.

Neem contact op

  • Diederik Zuiderwijk
  • Directeur/Consultant
Interesse?
Foto Diederik Zuiderwijk