Opleiding Liander Cost Engineers

  • Opdrachtgever Alliander N.V.
  • Periode 2018 - 2020
  • Locatie Nederland
  • In het kort training, risicomanagement, kostenbeheersing

De vraag aan Kodos

Door de toename van grote windmolenparken, zonneweides en datacenters zijn de projecten van Liander in aantal en financiële omvang sterk toegenomen. Aan Kodos is gevraagd om het team Cost Engineers van Liander klaar te stomen voor de financiële beheersing van grote projecten.

Onze oplossing

Adviseurs van Kodos zijn direct in enkele windmolenparkprojecten gestapt om de financiële beheersing op te pakken. De verkregen projectinformatie vulden we aan met gesprekken met leden van het projectteam. Zo ontstond een beeld van de organisatiestructuur en werkwijze. Genoeg stof voor de ‘Richtlijn kostenbeheersing’ die kort na aanvang is opgesteld.

Met de richtlijn is een verband gebracht tussen het bouwproces, interne processen en de benodigde beheersingsproducten. Met name het in beeld brengen van de onzekerheden binnen een project en het gebruik van projectresultaten als benchmark voor nieuwe projecten kreeg daarbij extra aandacht.

Aanvullend op de richtlijn zijn standaardmodellen ontwikkeld. Met de richtlijnen, de standaardmodellen en de persoonlijke begeleiding van de teamleden is het team Cost Engineers klaar voor de beheersing van alle komende projecten.

Neem contact op

  • Diederik Zuiderwijk
  • Directeur/Consultant
Interesse?
Foto Diederik Zuiderwijk