Noord Boulevard Scheveningen

  • Opdrachtgever Gemeente Den Haag
  • Periode 2017
  • Locatie Scheveningen
  • In het kort Kostenmanagement, SSK

De vraag aan Kodos

Het project omvangt het noordelijkste deel van de Scheveningse Boulevard en is onderdeel van het project De Kust Gezond welke door de gemeente Den Haag is vastgesteld. Aan Kodos is gevraagd om een SSK-raming op te stellen voor het Definitieve Ontwerp (DO). Hiernaast is een verschillenanalyse uitgevoerd met het Voorlopig Ontwerp (VO) zodat eventuele wijzigingen die zijn aangebracht t.o.v het vorige ontwerp, ook duidelijk herkenbaar worden qua bouwkosten.

Onze oplossing

Door inzet van ervaren kostendeskundigen is een kostenraming opgesteld voor het DO. Deze raming is geanalyseerd samen met het VO om fluctuaties t.a.v de bouwkosten te identificeren. Kodos heeft hiernaast advies geboden om de kosten in de toekomst beheersbaar te houden.

Neem contact op

  • Jan Folbert
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Jan Folbert