Leidse Ring Noord

  • Opdrachtgever Gemeente Leiden
  • Periode 2018
  • Locatie Leiden
  • In het kort Kostenraming, SSK-2018

De vraag aan Kodos

Binnen de gemeentes Leiden en Leiderdorp wordt gewerkt aan een verbeterde bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie. De Leidse Ring Noord (LRN) is een onderdeel van een pakket aan maatregelen om Leiden aantrekkelijk te houden voor bezoekers, bewoners, bedrijven en ondernemers. De LRN bestaat o.a. uit de herinrichting van de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan, Oude Spoorbaan (Engelendaal en Schildwacht). Gemeente Leiden wil voor eind 2018 een ‘Herzien Kaderbesluit’ vaststellen om deze voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeente heeft aan Kodos een voorstel gevraagd voor de financiële onderbouwing bij het Herzien Kaderbesluit.

Onze oplossing

Om de financiële onderbouwing bij het Herzien Kaderbesluit eenduidig en transparant te leveren heeft Kodos allereerst de projectscope vastgesteld. Doordat er veel verschillende ontwerpvarianten voor de deelprojecten zijn ontwikkeld was het in beeld brengen van de meest recente scope van het project cruciaal als uitgangspunt voor het opstellen van de financiële onderbouwing. Aan de hand van de meest recente scope is vervolgens de structuur voor de financiële onderbouwing bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt in programma, projecten en objecten die op een logische manier aansluiten bij de scope, en gedurende het gehele project eenduidig te herleiden zijn.

Hiernaast is Kodos op zoek gegaan naar aanvullende omgevingseisen, afspraken met derden, milieu compensaties en risico`s die direct van invloed kunnen zijn op de projectkosten. Verder is de bestaande financiële onderbouwing aangevuld met uitgangspunten zoals: indexering, instandhouding en engineeringskosten. Bij het uitvoeren van deze berekeningen is gebruik gemaakt van de nieuwe SSK-2018 methodiek. De berekeningen zijn probabilistisch doorgerekend zodat de delta in de bandbreedtes inzichtelijk is.

Op basis van de beschikbaar gestelde gegevens heeft Kodos een financiële onderbouwing geleverd die kan worden gebruikt door de Leidse gemeenteraden om een beslissing te nemen over de realisatie van het project Leidse Ring Noord.

Neem contact op

  • Diederik Zuiderwijk
  • Directeur/Consultant
Interesse?
Foto Diederik Zuiderwijk