Kop van Buitenhof

  • Opdrachtgever Gemeente Delft
  • Periode 2022
  • Locatie Delft
  • In het kort SSK, kostenraming, gebiedsontwikkeling

De vraag aan Kodos

Op en rond het terrein van het Reinier de Graaf ziekenhuis gaat veel veranderen. Door de nieuwbouw van het ziekenhuis en de sloop van de oude gebouwen is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

De gemeente Delft heeft een gebiedsvisie en haalbaarheidsstudie afgerond. In het plangebied wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht en komen circa 730 nieuwe woningen.

Aan Kodos is gevraagd om een onderbouwde raming om te stellen voor de grondexploitatie; het bouw- en woonrijp maken van diverse percelen in het plangebied.

Onze oplossing

Kodos heeft onderbouwde prijzen (kengetallen) opgesteld voor het bouw- en woonrijp maken van het plangebied. Het bouwrijp maken bestaat onder andere uit het verwijderen van de huidige situatie en aanleggen van kabels en leidingen, riolering en aansluitingen voor de nieuwe woningen. Voor het woonrijp maken wordt de openbare ruimte volledig vernieuwd. Onder andere verharding, groen, wadi’s, bruggen, bomen en verlichting worden opnieuw aangebracht. We hebben hiervoor een tweetal prijzen opgesteld, met een gemiddeld en hoogwaardig kwaliteitsniveau.

Neem contact op

  • Randy Folmer
  • Adviseur
Interesse?
Foto Randy Folmer