Het Gelders Huis

  • Opdrachtgever IDNova & Provincie Gelderland
  • Periode 2015 - 2018
  • Locatie Arnhem
  • In het kort Bewaking raakvlak planning en financieel management

De vraag aan Kodos

De provincie Gelderland heeft behoefte aan een moderne en duurzame huisvesting. Het PPS project “Het Gelders Huis” is hiervoor gestart en betreft het moderniseren van de huidige monumentale huisvesting en het realiseren van een nieuw gebouw. Het consortium In Domu Nova (VolkerWessels) realiseert de projecten en de exploiteert deze de komende 20 jaar.

De kracht van het ontwerp van iDNova ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de architectonische vertaling daarvan naar de 21e eeuw. De provincie heeft gekozen voor een energiezuinige en efficiënte huisvesting. De nieuwbouw voldoet aan actuele eisen op het gebied van energiegebruik, veiligheid en techniek. Door in de ontwerpfase al rekening te houden met toekomstig onderhoud en door het innovatief toepassen van moderne materialen blijven de onderhoudskosten zo laag mogelijk.

De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vindt plaats in een publiek-private samenwerking met een DBMO-contract (Design, Build, Maintain en Operate). Het ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie zijn ondergebracht bij het consortium voor een looptijd van 20 jaar na ingebruikname.

Het Gelders Huis is inmiddels uitgeroepen tot beste gebouw van 2018 in de categorie “het gebouw met de meeste meerwaarde voor opdrachtgevers en samenleving”.

In het DBMO-contract is de benoeming van een onafhankelijk financieel deskundige opgenomen, waarvoor Kodos is benaderd.

Onze oplossing

De inzet van de onafhankelijk financieel deskundige is door Kodos ingevuld. Tijdens de realisatiefase controleerde en documenteerde Kodos of de werkzaamheden in financiële zin volgens contract zijn uitgevoerd. Dit werd onder andere gedaan door bij elke Mijlpaal te toetsen of opdrachtnemer voldoende heeft geïnvesteerd passend bij de stand van het werk.

Neem contact op

  • Diederik Zuiderwijk
  • Directeur/Consultant
Interesse?
Foto Diederik Zuiderwijk