Dijkverleggingen in Cortenoever en Voorsterklei

  • Opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe
  • Periode 2012 - 2016
  • Locatie Cortenoever en Voorsterklei
  • In het kort Kostenmanagement, SSK, Dijkversterking, Waterkering, Infrastructuur, Watermanagement, Toetsen, Second Opinion

De vraag aan Kodos

Het Waterschap Vallei en Veluwe realiseert rivierverruiming voor de IJssel in het kader van het nationale programma “Ruimte voor de Rivier”. In Cortenoever (Brummen) en in de Voorsterklei (Voorst) worden landinwaarts nieuwe dijken aangelegd, waardoor de uiterwaarden breder worden en de IJssel meer ruimte krijgt. Delen van de uiterwaarden worden afgegraven. De huidige dijken worden op enkele plaatsen verlaagd zodat beide gebieden bij hoogwater kunnen meestromen en daarmee de waterstand verlagen. Bekijk de video

Voor de projectbeheersing had het waterschap behoefte aan een kostenraming, In de fase van inschrijving tot gunning vroeg het waterschap ondersteuning bij onder andere de totstandkoming van de inschrijvingsdocumenten en de beoordeling van de aanbiedingen. Tijdens de uitvoeringsfase vroeg het waterschap om kostendeskundige ondersteuning bij voornamelijk het beoordelen van contractwijzigingen.

Onze oplossing

Wij hebben een investeringskostenraming opgesteld, die vervolgens op basis van de vraagspecificatie is gesplitst in een te contracteren deel en een niet- te contracteren deel. Tijdens de totstandkoming van de inschrijvingsdocumenten hebben wij ondersteuning geboden bij de financiële aspecten in de contractstukken. Gedurende de uitvoeringsfase beoordelden wij voornamelijk de kostenopgaven voor contractwijzigingen.

Foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier

Neem contact op

  • Randy Folmer
  • Adviseur
Interesse?
Foto Randy Folmer