Aanpassen bestaande 380kV verbinding

  • Opdrachtgever TenneT TSO B.V.
  • Periode 2014-2015
  • Locatie In Nederland
  • In het kort Kostenmanagement, SSK, Infrastructuur, Kabels en Leidingen, Energie, Nutsbedrijven, Energietransport, Hoogspanning, Elektriciteitstransport

De vraag aan Kodos

TenneT werkt voor een robuust elektriciteitsnetwerk, aan het verhogen van de transportcapaciteit op een bestaande 380 kV verbinding. Om meer elektriciteit te kunnen transporteren is het noodzakelijk een nieuw type geleider (draden) in de verbinding te hangen. Deze nieuwe geleiders vereisen o.a. het verstevigen van mastfunderingen en het aanpassen van mastconstructies. Groot onderhoud, zoals het schilderen van de masten wordt meteen meegenomen. Telecomapparatuur in de hoogspanningsmasten verzorgt een deel van de dekking van het mobiele netwerk in Nederland. Deze apparatuur wordt voor de verzwaringswerkzaamheden uit de masten verwijderd. TenneT betaalt de kosten voor het verwijderen, het plaatsen in tijdelijke telecommasten en het weer terugplaatsen van de apparatuur in de hoogspanningsmasten. In het kader van kwaliteitsborging heeft TenneT aan Kodos gevraagd om de geraamde kosten te toetsen.

Onze oplossing

Om de geraamde kosten te toetsen stelden wij op basis van de SSK-2010 een toetskader op. Ook hielpen we de verschillende kostenposten op een juiste manier in het SSK-rekenmodel te verwerken. Het resultaat is een uniforme, transparante en getoetste kostenraming, die een zo goed mogelijke prognose geeft voor de uiteindelijke investeringskosten.

Neem contact op

  • Mark Heeneman
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Mark Heeneman