Update SSK-2018

CROW heeft een update van de SSK-2018 (Standaard Systematiek Kostenramingen) en het bijbehorende Excelmodel gepubliceerd. Kodos werkte mee aan de tussentijdse verbetering.

‘Het hoofddoel was om de publicatie en het rekenmodel nog beter met elkaar in lijn te brengen’, vertelt Diederik Zuiderwijk. Eerder was Diederik al betrokken als rapporteur bij de totstandkoming van de SSK-2010 en SSK-2018. Samen met andere betrokkenen heeft hij nu gewerkt aan een aanscherping van de SSK-2018, oftewel de update SSK-2018.

Wat zijn de belangrijkste verbeteringen in de update SSK-2018?

‘Met een groep deskundigen van diverse organisaties hebben we ervoor gezorgd dat de publicatie en het Excelmodel nu goed op elkaar aansluiten’, vertelt Diederik. ‘Als bijlage bij de publicatie is een voorbeeldberekening toegevoegd. Afbeeldingen daarvan staan in de publicatie, zodat nu goed herkenbaar is wat bij elkaar hoort. Verder zijn een aantal zaken verduidelijkt en enkele begrippen aangescherpt.’

Eenduidige werkwijze

De aanpassingen nemen onduidelijkheden die er waren weg. ‘Het gaat erom dat we allemaal op dezelfde manier werken. Zo begrijpen verschillende partijen elkaar goed en zijn ramingen van verschillende fases van een project makkelijk te vergelijken’, licht Diederik toe.

Update SSK-2018: de SSK is een geweldig hulpmiddel om de financiële voorspelbaarheid van infraprojecten te vergroten.

Toekomstige ontwikkelingen

In het verleden is de SSK ongeveer elke zeven jaar herzien. Is er rond 2025-2026 een nieuwe versie te verwachten? ‘We hebben voorzichtig gesproken over mogelijke toekomstige ontwikkelingen’, vertelt Diederik. ‘Daar heb ik wel wat ideeën voor. De aansluiting van ramingen op financiële boekhoudsystemen kan veel beter. Ook zou het interessant zijn om duurzame alternatieven te integreren. Zodat je bijvoorbeeld automatisch de impact van elektrisch materieel als alternatief ziet om partijen eerder te bewegen om voor het duurzame alternatief te gaan.’

Financiële voorspelbaarheid vergroten

‘Je kunt natuurlijk altijd weer een stapje verder gaan, maar het belangrijkste is dat de SSK een geweldig hulpmiddel is om de financiële voorspelbaarheid te vergroten. Dankzij de SSK hebben we een uniform rekenmodel dat door iedereen te gebruiken is.’

Waar kunt u de update SSK-2018 vinden?

De SSK-2018 update is te vinden op de website van CROW.

Behoefte aan ondersteuning bij SSK-ramingen?

Heeft uw organisatie behoefte aan ondersteuning bij SSK-ramingen? Naast onze betrokkenheid bij de ontwikkelingen van de SSK, is Kodos ook actief in het opstellen van kostenramingen en het uitvoeren van second opinions. Neem voor advies gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Bekijk ook onze andere blogs