Hoe wordt een probabilistische raming gemaakt?

Een probabilistische raming, het is een aardige tongbreker. Maar wat betekent het nu precies? In dit artikel met bijbehorende video leggen we het op een eenvoudige manier uit.

Het doel: meer zekerheid

In de vroege fases van een infraproject zijn er nog veel onzekerheden over het ontwerp, de uitvoering en de risico’s. Het is lastig om dan al een nauwkeurige kostenraming te maken. Met een probabilistische raming krijgt u meer zekerheid over de verwachte kosten.

Hoe werkt dat, zo’n probabilistische raming?

Bij het maken van een probabilistische raming zetten we simulatiesoftware in die rekent volgens de Monte Carlo methode. Dat is een simulatietechniek waarbij een proces niet één keer maar vele malen wordt gesimuleerd, elke keer met andere startcondities. Bij het uitvoeren van de simulaties worden de onzekerheden rond hoeveelheden, eenheidsprijzen en risico’s meegenomen. Dit leidt tot wel 10.000 ramingsuitkomsten als resultaat. Uiteindelijk maakt de probabilistische raming inzichtelijk wat de bandbreedte van de verwachte kosten is en welke posten voor de meeste onzekerheid zorgen.

Hoe het werkt leggen we uit in deze video, aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.

Deterministisch versus probabilistisch ramen

In een deterministische benadering worden onzekerheden bepaald door aannames te doen over de benodigde hoeveelheden en hoogte van de prijzen. En risico’s worden met een kans van optreden x gevolgkosten opgenomen. Bij de probabilistische benadering maken we een gefundeerde berekening. We doen aannames over de spreidingen in individuele hoeveelheden en prijzen. En soms worden de gevolgkosten van een risico meegenomen en soms niet, afhankelijk van de kans van optreden. Nadat de raming een groot aantal keren is doorgerekend met behulp van de simulatiesoftware, zijn de effecten zichtbaar geworden. Hierdoor kunnen we onderbouwde uitspraken doen over de trefzekerheid van de raming. Ook maakt deze manier van ramen inzichtelijk welke posten de grootste bijdrage hebben in de onnauwkeurigheid van de raming.

De toegevoegde waarde van een probabilistische raming

Een probabilistische analyse zorgt ervoor dat de voorspelbaarheid van de kosten toeneemt:

  • Het geeft al vroeg meer duidelijkheid over te verwachten kosten en voorkomt verrassingen achteraf.
  • Het laat zien wat de bandbreedte is van de te verwachten kosten en het zekerheidspercentage hiervan.
  • Het biedt een onderbouwd inzicht in de grootste onzekerheden en de invloed die ze hebben op de raming.

Behoefte aan meer voorspelbaarheid van de kosten?

Dankzij het uitvoeren van een probabilistische raming neemt de voorspelbaarheid van de kosten toe. Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen een kostenraming voor u opstellen, maar bijvoorbeeld ook uw medewerkers trainen in het maken en beoordelen van ramingen.

Bekijk ook onze andere blogs