X

Vispassage Doesburg

De vraag aan Kodos

Kodos is gevraagd om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gebruikte kosten-kerngetallen van waterschap Rijn en Ijssel te toetsen. Het toetsen van de bestaande raming levert meer zekerheid t.a.v het geraamde budget. Deze zekerheid was nodig om een subsidieaanvraag in te dienen waarbij Kodos ondersteuning heeft geboden.

Onze oplossing

Kostendeskundigen maken een kostenraming, maar een veel bredere groep betrokkenen gebruikt, interpreteert en communiceert de resultaten van een raming. Opdrachtgevers, projectleiders, politici, bestuurders, beleidsmakers, kostendeskundigen enz. hebben daarom belang bij een helder en gestructureerd document. De kostenraming moet voorzien zijn van een kostenrapport, dat de raming en het kostendossier transparant, uniform, traceerbaar en overdraagbaar maakt.  Met kostenraming bedoelen we het product kostenraming, dat bestaat uit het kostenrapport met bijlagen en het onderbouwde rekenmodel. Wij stelden onze kostenramingen op conform de meest actuele versie van de Standaardsystematiek voor kostenramingen 2010 (SSK-2010), CROW publicatie 137.

Interesse?

Harry BolwerkSenior adviseur

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en Ijssel

Periode: 2017

Locatie: Doesburg

In het kort:

Kostenmanagement, SSK