X

Knooppunt Joure

De vraag aan Kodos

Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeente De Friese Meren werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân via Joure. De bestaande rotonde maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt. Om beter gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en ervaring, werken we in een alliantie. Zo komen we slagvaardig tot andere én betere oplossingen. De vraag aan Kodos is het leveren van een goed actueel inzicht in de cijfers en de beheersing van geld en risico’s.

Onze oplossing

Kodos adviseert de financieel manager over de beheersing van financiële aspecten, zowel binnen de alliantie als naar de moederorganisaties en vervult hierin een coördinerende rol. De doelstelling is het verzorgen van actuele cijfers en stabiele prognoses zodat maximaal gestuurd kan worden op resultaat.

 

Interesse?

Mark HeenemanAdviseur

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Periode: 2013 - heden

Locatie: Joure

In het kort:

kostenmanagement, scopemanagement, risicomanagement, budgetbewaking, cashflowanalyse, financieel management, projectbeheersing.

Enkele opdrachtgevers aan het woord

Kodos voert het financiële beheer op de RSP projecten A6-A7 Knooppunt Joure en de N31 Traverse Harlingen (€ 225 mln.). Twee complexe projecten in een bestuurlijk gevoelige omgeving. De meerwaarde van Kodos zit in de objectiviteit gecombineerd met een (h)eerlijke no-nonsense houding. Dit levert goede cijfers, een goed zicht en daardoor meer grip op de financiën.

Kodos

GOSSE SCHRIEMER

Provincie Fryslân