X

Dijkverbetering Cuijk – Ravenstein

De vraag aan Kodos

Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de primaire waterkeringen in haar beheergebied. De Waterwet bepaalt dat de veiligheid van alle primaire waterkeringen elke twaalf jaar moet worden beoordeeld.

Het veiligheidsoordeel voor dijktraject 36-2, Cuijk-Ravenstein voldoet niet aan de normen. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van faalmechanismen, die niet voldoen aan de gestelde ondergrens voor hoogte, piping, macrostabiliteit en graserosie.

Het Waterschap heeft Kodos benaderd om een bijdrage te leveren aan het Plan van Aanpak voor de Voorverkenning ten aanzien van plannings-, kosten- en risicobeheersing.

Onze oplossing

Het projectteam schrijft gezamenlijk het Plan van Aanpak voor de Voorverkenning. Kodos levert de input voor de beheersaspecten Tijd, Geld en Risico’s.

We leggen per beheersaspect vast welke eisen door de financieringsregeling HWBP worden gesteld en geven aan wat nodig is om tot de subsidie-aanvraag te komen. Via de Manager Projectbeheersing worden de benodigde acties uitgezet. Voor de subsidie-aanvraag leveren we het volgende:

1. Opstellen van een probabilistische kostenraming conform de SSK-2010

2. Opstellen van een probabilistische planning

3. Samenstellen risicodossier en het organiseren van risicosessies

4. Input voor de tekst van het Plan van Aanpak ten aanzien van de beheersaspecten tijd, geld en risico’s

5. Bewaken integraliteit van de verschillende beheersaspecten in relatie tot de scope.

Interesse?

Mischa KramerSenior adviseur

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas

Periode: juli - december 2018

Locatie: vanuit het Waterschapskantoor te 's-Hertogenbosch

In het kort:

HWBP, subsidieregeling, SSK, PPI, risicomanagement, probabilistisch, kostenraming, planning, PvA, Plan van Aanpak, voorverkenning, risicodossier

Bekijk locatie