X

Kostenmanagement

De balans tussen waarde, prijs en kosten

Nog altijd zijn er talloze projecten die geconfronteerd worden met kostenoverschrijdingen. Veel van deze overschrijdingen worden veroorzaakt doordat de scope niet ‘in rust’ is, er onvoldoende aandacht is voor de financiële projectbeheersing, of soms zelfs door onwetendheid. Het gevolg hiervan is dat projecten slecht in het nieuws komen, er veel onrust ontstaat, noodmaatregelen getroffen moeten worden en verantwoordelijken op non-actief worden gesteld.

Kostenmanagement draait om al die activiteiten die nodig zijn om de financiële gang van zaken in een project inzichtelijk te maken, te beheersen en hierover verantwoording af te leggen. Dit betekent een continu proces van begroten, budgetteren, bewaken en bijsturen. Alleen op die manier wordt het risico op kostenoverschrijding tot een minimum beperkt.

Kodos heeft veel ervaring met het opstellen van investerings- en levensduurkostenramingen conform de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK), het uitvoeren van second opinions op ramingen, budgetbewaking en nacalculatie. De medewerkers van Kodos hebben veelal een technische achtergrond met ontwerp- en/ of uitvoeringservaring en kennis van de huidige marktontwikkelingen.

Vragen?

Mischa KramerSenior adviseur
Kodos