X

Traverse Harlingen

De vraag aan Kodos

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijstroken. De weg komt grotendeels verdiept te liggen en gaat het Van Harinxmakanaal kruisen middels een aquaduct. De vraag aan Kodos was het leveren van een goed actueel inzicht in de cijfers en de beheersing van geld en risico’s.

Onze oplossing

Kodos adviseerde de financieel manager over de beheersing van financiële aspecten, zowel binnen de alliantie als naar de moederorganisaties en vervulde hierin een coördinerende rol. Het verzorgen van actuele cijfers en stabiele prognoses zodat maximaal gestuurd kan worden op resultaat was de doelstelling.

 

Interesse?

Mark HeenemanAdviseur

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Periode: 2013 - 2019

Locatie: N31 ter plaatse van Harlingen

In het kort:

kostenmanagement, scopemanagement, risicomanagement, budgetbewaking, cashflowanalyse, financieel management, projectbeheersing

Enkele opdrachtgevers aan het woord

Kodos voert het financiële beheer op de RSP projecten A6-A7 Knooppunt Joure en de N31 Traverse Harlingen (€ 225 mln.). Twee complexe projecten in een bestuurlijk gevoelige omgeving. De meerwaarde van Kodos zit in de objectiviteit gecombineerd met een (h)eerlijke no-nonsense houding. Dit levert goede cijfers, een goed zicht en daardoor meer grip op de financiën.

Kodos

GOSSE SCHRIEMER

Provincie Fryslân