X

Tata Steel IJmuiden

De vraag aan Kodos

Samen met onze partners 4Building BV en K&R Consultants BV zijn wij gevraagd om het totale kostentechnische advies en de begeleiding tot en met de contractondertekening met opdrachtnemende partijen te leveren.

Onze oplossing

4Building, K&R Consultants en Kodos werken samen voor diverse opdrachtgevers en projecten op het gebied van kostenadvies en -management. Gezamenlijk ondersteunden wij Tata Steel IJmuiden op het gebied van kostenmanagement bij diverse projecten. In eerste instantie betrof het een project waarbij een nieuwe continu gietmachine wordt geplaatst in de Oxystaalfabriek naast de bestaande gietmachines. Kodos verzorgde de kostenadviezen behorend bij het bouwrijp maken van het terrein.

Interesse?

Jan FolbertSenior adviseur

Opdrachtgever: Tata Steel IJmuiden

Periode: 2016 - 2018

Locatie: IJmuiden

In het kort:

kostenmanagement, scopemanagement, risicomanagement, projectbeheersing

Enkele opdrachtgevers aan het woord

De projectsamenwerking met Kodos verloopt naar volle tevredenheid. De geleverde meerwaarde van Kodos is dat zij zorgen voor betrouwbare kostenramingen met een actueel marktadvies. Bij diverse projecten heeft dit tot goede resultaten geleid.

Kodos

Kees Regelink

4Building