X

Herinrichting Vijzelstraat

Vraag aan Kodos

Het project “Herinrichting Vijzelstraat” in Amsterdam omvat de maaiveldinrichting van de Vijzelstraat, de restauratie van drie monumentale bruggen in de straat, de aanleg van trambaan en tramhalten en de werkzaamheden aan gas, elektra, riolering en drinkwaterleiding in de ondergrond. Het project is onderdeel van het project de Rode Loper. Stadsdeel Centrum, de Centrale Stad (Verkeer & Openbare Ruimte, Metro en Tram en Ruimte & Duurzaamheid), Liander en Waternet werken samen in dit project.

De SSK-raming dient beoordeeld te worden op marktwerking met onderbouwing van het plafondbedrag voor de aanbesteding. Daarbij dient specifiek gekeken te worden naar risico’s, EMVI-maatregelen en marktwerking.

Onze oplossing

Kodos heeft eerst een controle uitgevoerd op volledigheid van de documenten.

Als eerste is de onderbouwing van de diverse ramingen getoetst, zodat we daarmee een oordeel over de SSK-raming kunnen geven. Onderdeel van de inhoudelijke controle betreft het ontvangen risicodossier.

Vervolgens is getoetst of de scope van het contract en de opbouw van het plafondbedrag evenwichtig zijn. Daarbij worden ook de EMVI-maatregelen bekeken.

Interesse?

Martijn GesinkDirecteur/Consultant

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Periode: april - mei 2018

Locatie: Vijzelstraat Amsterdam

In het kort:

SSK, toetsing kostenraming, risicodossier, scope, plafondbedrag, EMVI-maatregelen

Bekijk locatie