X

Herinrichting Vijzelstraat

Vraag aan Kodos

Het project Herinrichting Vijzelstraat in Amsterdam omvat de maaiveldinrichting van de Vijzelstraat, de restauratie van drie monumentale bruggen in de straat, de aanleg van trambaan en tramhalten en de werkzaamheden aan gas, elektra, riolering en drinkwaterleiding in de ondergrond. Het project is onderdeel van het project de Rode Loper. Stadsdeel Centrum, de Centrale Stad (Verkeer & Openbare Ruimte, Metro en Tram en Ruimte & Duurzaamheid), Liander en Waternet werken samen in dit project.

De SSK-raming diende beoordeeld te worden op marktwerking met onderbouwing van het plafondbedrag voor de aanbesteding. Daarbij diende specifiek gekeken te worden naar risico’s, EMVI-maatregelen en marktwerking.

Onze oplossing

Kodos heeft eerst een controle uitgevoerd op volledigheid van de documenten. We toetsten de onderbouwing van de diverse ramingen, zodat we daarmee een oordeel over de SSK-raming konden geven. Onderdeel van de inhoudelijke controle betreft het ontvangen risicodossier. Vervolgens is getoetst of de scope van het contract en de opbouw van het plafondbedrag evenwichtig zijn. Daarbij zijn ook de EMVI-maatregelen bekeken.

Interesse?

Martijn GesinkDirecteur/Consultant

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Periode: 2020

Locatie: Vijzelstraat Amsterdam

In het kort:

SSK, toetsing kostenraming, risicodossier, scope, plafondbedrag, EMVI-maatregelen

Enkele opdrachtgevers aan het woord

Kodos heeft onze ramingen goed beoordeeld en gaat daarbij dieper en breder. De beoordelingen hebben veel nut voor ons gehad.

Kodos

Michiel Waitz

Gemeente Amsterdam