X

Dijkversterking Wolferen-Sprok

De vraag aan Kodos

Het project Dijkversterking Wolferen-Sprok (DV-WOS) is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De opgave van het project bestaat uit het versterken van afgekeurde dijkvakken op een combinatie van verschillende faalmechanismen (macrostabiliteit, hoogte en piping) over een tracélengte van ongeveer 15 kilometer. Het waterschap heeft, ter ondersteuning van de manager projectbeheersing, behoefte aan kostendeskundigheid binnen het projectteam.

Onze oplossing

Kodos vervult in dit project de rol van kostendeskundige namens het waterschap. We maken kostenramingen en adviseren bij de interne kredietaanvragen en HWBP-subsidieaanvragen.

Interesse?

Mischa KramerSenior adviseur

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

Periode: 2018 - heden

Locatie: Projectkantoor Andelst

In het kort:

Kostenmanagement, kostenraming, projectbeheersing, kostendeskundigheid, SSK