Aanleg Amstelveenlijn

  • Opdrachtgever Gemeente Amsterdam Dienst Metro en Tram
  • Periode 2017 - heden
  • Locatie Amsterdam
  • In het kort kostenmanagement

De vraag aan Kodos

Gemeente Amsterdam heeft voor het project Aanleg Amstelveenlijn aan Kodos gevraagd om de contractraming op te stellen en de financiële beoordeling van de inschrijvingen van de aanbieders te verzorgen. In het vervolgtraject van de uitvoering is behoefte aan kostendeskundigheid voor het beoordelen en afhandelen van Verzoeken tot Wijziging door aannemerscombinatie Vital.

Onze oplossing

Door Kodos is een kostendeskundige gedetacheerd op het projectbureau van de Amstelveenlijn. Hierdoor is de kostendeskundige deel van het team en beschikt hij direct over de noodzakelijke informatie om kostenadviezen te kunnen leveren aan het team.

Neem contact op

  • Jan Folbert
  • Senior adviseur
Interesse?
Foto Jan Folbert