X
kodos

Even voorstellen

Kodos B.V. is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau voor integrale projectbeheersing in de gebouwde omgeving (infrastructuur en gebouwen). Wij zetten onze diensten alleen in voor opdrachtgevende/financierende partijen. Daarmee wordt mogelijke belangenverstrengeling voorkomen. Met duidelijke en praktisch toepasbare modellen en systematieken, innovatieve ideeën en heldere financiële prognoses voorzien wij onze opdrachtgevers steeds van een transparant en betrouwbaar advies.
Met deze werkwijze weet Kodos de financiële prognoses en de beheersing van projecten optimaal betrouwbaar te maken. De grootste invloed op de kwaliteit van het integrale projectbeheersingsproces oefenen we uit in de vroege fase van een project. Eigenschappen van Kodos zijn onder andere proactiviteit, innovatiekracht, klantgerichtheid, creativiteit en flexibiliteit.
Kodos Kodos
Kodos Kodos
Kodos Kodos
Kodos Kodos
Kodos Kodos
Kodos Kodos
Kodos Kodos
Kodos Kodos