X

Scopemanagement

Projectbeheersing begint bij scopemanagement

Scopemanagement is een belangrijk onderdeel van integrale projectbeheersing. De start van een project komt altijd voort uit een wens die vertaald wordt naar een scope. Om een project te kunnen beheersen, is scopemanagement dus onmisbaar. Bij scopemanagement wordt de scope (veelal gevat in omschrijvingen van het gewenste resultaat die in fases uitgewerkt worden) goed gedefinieerd en vervolgens vastgelegd in het scoperegister.

De scope is het uitgangspunt van het hele project. Het toetsen op volledigheid van de scope is één van de eerste processtappen. Pas als de scope duidelijk is, kan invulling worden gegeven aan andere beheersingsaspecten zoals planning, kosten, risico’s, kwaliteit, etc. Hoe stabieler de projectscope, hoe eenvoudiger het project te beheersen is. Elke scopemutatie moet worden beschouwd zoals de initiële scope: alle beheersaspecten moeten worden doorgelicht en afgestemd worden op de scope na mutatie.

Kodos adviseert opdrachtgevers over de consequenties van een scopewijziging, zodat ze een afgewogen besluit kunnen nemen. Daarnaast adviseert Kodos projectorganisaties in het opzetten van scopemanagement voor zowel de processen als de bemensing.

Vragen?

Diederik ZuiderwijkDirecteur/Consultant
Kodos