X

Financieel management

Budgetten zijn er om bewaakt te worden

Naast het leveren van kostenmanagement wordt Kodos vaak betrokken bij het opstellen en bewaken van budgetten, het opstellen en valideren van prognoses en advieswerkzaamheden omtrent het vermogensbeheer binnen overheden.

Bij financieel management gaat het om de beheersing van de balans tussen budgetten, actuele kosten en prognoses, die vervolgens zo stabiel mogelijk gehouden moeten worden. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen, moet deze balans op project- en programmaniveau minimaal eens per kwartaal worden gemaakt.

Om het financieel management goed te kunnen uitvoeren, is de WBS (budgetstructuur) erg belangrijk. Deze dient van een dusdanige abstractie te zijn dat er steeds op het gewenste niveau gestuurd kan worden. Per project en per opdrachtgever is het opstellen van de structuur maatwerk.

Goed financieel management vergt veel overleggen en challenging om de prognoses voortdurend te kunnen bewaken. Is alles geborgd in een heldere scope? Hoe scherp is de scope? Zijn alle projectinkomsten geborgd in overeenkomsten? Dit betekent een continu proces van begroten, budgetteren en bewaken.

Vragen?

Mark HeenemanAdviseur
Kodos